Oferta archiwalna

Opiekun do dzieci

Oferta archiwalna

2 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


opiekun Piła, opiekunka Piła

  • sprawowanie opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem dziećmi do lat 3,
  • dbanie o ich rozwój intelektualny,
  • wspieranie warunków prawidłowego rozwoju dzieci poprzez naukę i zabawę.


Wymagania

pielęgniarki, położnej,
opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego,
pedagoga wczesnej edukacji,
terapeuty pedagogicznego,

lub

ukończyła studia wyższe lub podyplomowe na kierunku lub w specjalności:

wczesne wspomaganie rozwoju,
wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
edukacja prorozwojowa,
pedagogika małego dziecka,
psychologia dziecięca,
psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
psychologia wychowawcza,

lub

odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

wyższe na dowolnym kierunku, które obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności, lub
średnie lub średnie branżowe,
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.


Oferujemy

interesującą pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne i pakiet medyczny.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.09, wyświetleń: 735

nr ogłoszenia: 195